De meeste afbeeldingen zijn ook in een groter formaat te zien.
Klik op de afbeelding.

X = geen grotere afbeelding beschikbaar.

Most of the pictures are to be seen in a bigger format.
Click on the picture.

X = no bigger picture available.

= item uit mijn collectie (item from my collection)

     
     
Op deze pagina heb ik een selectie opgenomen van oudere boekomslagen en illustraties.
Ik zal later nog wat illustraties uit oudere boeken uit mijn eigen verzameling toevoegen.

On this page you will find a selection of older bookcovers and illustrations. Later I will add some pictures from older books from my own collection.
     
uit de allereerste publicatie, 1697
(from the first publication, 1697)
Frankrijk/France - koperets (copper engraving), ed. Barbin, Paris, 1697    
Peter Leberecht -pseudoniem voor (pseudonym for) LudwigTieck - 1797 Frankrijk/France - 1808 Duitsland/Germany - Johann Andreas Christian: Das Buch der Maerchen für Kindheit,1819/20
Uit een kinderboek met tekst van (from a children's book with text by) Richard Scrafton Sharpe, 1808
   
Duitsland/Germany - Lyser, J. P. (J. P. Th. Burmeister). Abendländische 1001 Nacht oder die schönsten Mährchen und Sagen aller Europäischen Völker, publ. Meißen, Goedsche, (1838-39)    
     
 

■ Duitsland/Germany - ill. Otto Speckter (1823), publ. Kunstwart, München, heruitgave (republication) ca. 1915

     
Uit boek (From book): Dan Drake's Rhymes and Dame Duck's Jingles, 1859

Illustraties lijken op die van Otto Speckter, maar er zijn verschillen. (llustrations look similar to those of Otto Speckter, but there are differences.)

     
 
illustrator niet bekend (illustrator unknown), 1858  
     

George Cruikshank, 1864
(Part of George Cruikshank's Fairy Library. London: Routledge, Warne & Routledge)

     
   
®Frankrijk/France - ca. 1875, 4,5x6,5 cm (1.75x2.5 inch)    
     
ill. mrs. C.D. Finley, publ. D. Lothrop & Co. Publishers,Franklin and Hawley Streets, Boston, 1877
     
 

 

Holland - publ. J. Vlieger, Amsterdam, ca. 1880

 
     
■ Holland - ets (etching), ill. Gustave Doré, gravure (engraving) Pannemaker, publ. Van Asperen Van der Velde, Haarlem, 1867, 24,5x19,5 cm (9.5x7.75 inch) ■ Holland - ets (etching), ill. Gustave Doré, gravure (engraving)  Delduc, publ. Van Asperen Van der Velde, Haarlem, 1867, 19,5x24,5 cm (7.75x9.5 inch) ■ Holland - ets (etching), ill. Gustave Doré, gravure (engraving) Pannemaker, publ. Van Asperen Van der Velde, Haarlem, 1867,19,5x24,5 cm (7.75x9.5 inch)
Paul Gustave Doré (1832-1883) was een beroemde Franse illustrator, graveur, schilder en beeldhouwer. In het begin maakte hij zelf zijn houtgravures, maar toen zijn succes begon te groeien, kwam zijn latere werk tot stand in samenwerking met andere graveurs, zoals Pannemaker.

(Paul Gustave Doré (1832-1883), was a famous French illustrator, engraver, painter and sculptor. At forst he did his own engraving on wood, but as his succes grew, his later work was done in collaboration with other engravers - by example Pannemaker).
■ Holland - ets (etching), ill. Gustave Doré, gravure (engraving) Pisan, publ. Van Asperen Van der Velde, Haarlem, 1867, 24,5x19,5 cm (9.5x7.75 inch)   ill. Gustave Doré, 1899
     
ill. G.P. Jacomb Hood 1889 (Lang, Andrew, publ. The Blue Fairy Book. New York: Dover)

2e afbeelding niet beschikbaar in een grotere formaat
(second picture not available in a bigger format)
     
publ. Frederick Warne & Co, 1890
 
Engeland/England - uit abc-boek (from abc-book) My Playtime ABC, publ. Raphael Tuck & Sons, London, ca. 1890 Frankrijk/France  
     

 

 

 

ill. Walter Crane 1845-1915. 1e publ. ill. 1897

Engelse schilder (geboren 15 augustus 1845 in Liverpool), illustrator, schrijver en onderwijzer, zoon van the portretschilder en miniaturist Thomas Crane. Hij was vooral bekend als illustrator van kinderboeken en als ontwerper voor Wedgwood-keramiek. In het midden van de jaren 1870 ontwierp hij behang voor Jeffrey & Co en tegels voor Maw and Company.
(English painter (born August 15, 1845 Liverpool), illustrator, writer and teacher, son of the portrait painter and miniaturist Thomas Crane. He was well-known as an illustrator of children's books and as a ceramic designer for Wedgwood. By the mid-1870s, he was designing wallpapers for Jeffrey & Co. and tiles for Maw and Company.)
     
 
R. Heighway, 1895 illustrator niet bekend (illustrator unknown)  
ill. C.W. Baum, ca. 1900
     
 
Engeland/England - publ. Frederik Warne, London, Aunt Louisa Stories of Old, ca. 1900  
publ. United Art Publishing Company New York - illustraties waren kleine plaatjes in postzegelformaat die ingeplakt konden worden (illustrations were tiny pictures in stamp size that could be pasted in)
     
ill. Louis Wain, karton, ivoren sluiting (card board, ivory closure), publ. Anthony Treherne & Co, London, 16 illustrations, 1904, 4,5x15,5 cm (1.75x6 inch)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
publ. M.A. Donohue, Chicago and NY, ca. 1910  
     
 

illustrator niet bekend
(illustrator unknown)
1912

 
     
Engeland/England - ill. Margaret Tarrant (publ. Harry Golding Fairy Tales. London Ward, Lock & Co.), 1915
 
Holland - ill. Harry Clarke (Dublin 1889-1931), uit: De Sprookjes van Perrault (from: The Fairytales of Perrault), publ W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1923 publ. London by R. E. King & Co., ca. 1920  
Frankrijk/France - ill. Felix Lorioux, publ. ORIGINALE Société moderne d' Impressions Hachette, ca. 1925
     
 

■ ill.Charles Robinson - McLoughlin Bro's, Inc., Springfield - Massachusetts, ca. 1930

     
 
Arthur Rackham - (The Arthur Rackham Book of Pictures. Sir Arthur Quiller-Couch, introduction. London: W. Heinemann), 1913 Arthur Rackham  
 
Arthur Rackham - (The Arthur Rackham Fairy Book: A Book of Old Favourites With New Illustrations. Philadelphia: J.B. Lippincott Co.), 1933  
     
6 illustrations: W. Heath Robinson, 1921
     
Duitsland/Germany - ill. Eugen Osswald, ca. 1930
 
ill. Adrienne Segur ("The Fairy Tale Book"), 1951 ■ Holland - ill. C. Jetses ("Buurkinderen II"), publ. J.B. Wolters, 1960  
     
 
Als u deze pagina gevonden hebt op internet via een zoekterm dan is dit de link naar mijn website.

If you found this page via your search on internet than is this the link to my website.

go to my website