De meeste afbeeldingen zijn ook in een groter formaat te zien.
Klik op de afbeelding.

X = geen grotere afbeelding beschikbaar.

Most of the pictures are to be seen in a bigger format.
Click on the picture.

X = no bigger picture available.

= item uit mijn collectie (item from my collection)

     
 
USSR - artist Yelena Liberman (school Segiev Posad), 2003  

  USSR - region Belarius ■ USSR - Tver (NW van Moscow), 2003 ?

USSR - artist Natasha Suvorova (school Sergiev Posad), 2004

 

■ USSR - artist Natasha Suvorova (school Sergiev Posad), 2004

 
 

USSR - artist Natasha Suvorova (school Sergiev Posad), 2004

 
 
■ USSR - maker onbekend (artist unknown)  
 
USSR - artist Yelena Parsadanova (school Abramtsevo), 2003  
 
USSR - Ukraine, artist Olga Kechedji, 12,5 cm (5 inch)  
 
USSR - artist AD (school Sergiev Posad), 2002  
   

USSR - Simbirsk - artist Svetlana Pokrovskaya (Basanova), 2005, 16,5 cm (6.5 inch)
     
 
 

 

 

USSR - Symbirsk - artist L. Chmeleva, 2005, 18 cm (7 inch)

     
 

 

USSR - artist Anya Katkova (school Sergiev Posad), 2004

 
 

USSR - artist Anya Katkova (school Sergiev Posad), 2004?

 
 
USSR - artist Natalya Nikolaevna Urban-Golovina (school Palech), 2001  
 

USSR- Elena Liberman

 
     
 

 

USSR - T. Shoumova, grootste 28 cm (biggest 11 inch)

     
USSR - Klovatskaya, grootste 14 cm (biggest 5.5 inch)
 
USSR - serie "Irina", grootste 13,5 cm (biggest 5.25 inch)
     

Het is niet bekend wanneer de eerste Matryoshka poppen werden gemaakt. Er wordt in het algemeen vanuit gegaan dat de “geneste” figuren voor het eerst gemaakt werden door Chinese en Japanse monniken. In ieder geval hebben Russische handwerkslieden al een lange traditie van het maken van houten objecten die in elkaar passen, zoals paaseieren.

Aan het eind van de 19e eeuw was de naam Matrjona (en daarvan afgeleid Matreshka, Matryoshka) een van de meest populaire namen in Rusland. De naam komt van het Latijnse woord "Matrona", welke moeder betekent of "gerespecteerde dame" of "moeder van de familie". Daarom past deze naam heel goed bij het idee van in elkaar gestapelde poppetjes binnen één grote "moeder-pop".  Het plaatsen van het ene figuur in de andere wordt ook wel als een symbool van fertiliteit en eeuwigheid gezien.

De meeste Matryoshka kunstenaars zijn succesvolle schilders die hun opleiding gehad hebben aan de beste Russische kunstscholen

 Het ruwe materiaal dat voor de poppen gebruikt wordt zijn blokken lindehout die gedurende vele jaren in de open lucht gedroogd zijn. Het is heel belangrijk dat het hout goed is. Als het hout te droog is kan het breken wanneer het gedraaid wordt op de draaibank. Als het hout te jong is zullen de uiteindelijke producten krom trekken en niet in elkaar passen (of uit elkaar genomen kunnen worden). Alleen een ervaren handwerksman kan zeggen wanneer het hout gereed is. Het draaien wordt met de hand gedaan, op het oog. Niets wordt afgemeten. Dit alles vergt grote vaardigheid en geduld. Daarna mogen de poppenvormen drogen voordat de grondlaag aangebracht wordt. De motieven worden met aniline kleurstof of olie aangebracht. Uiteindelijk worden ze gelakt.

Een interessant aspect is dat de kunstenaar eerst de kleinste pop maakt en pas daarna de andere (opvolgende).

 

No-one knows when the first Matryoshka dolls were made. However it is commonly thought that nested figures were first used by Chinese or Japanese monks. In any case Russian craftsmen have had a long tradition of making wooded objects that fitted into each other, such as Easter Eggs.

At the end of the 19th century the name Matrjona (and therefrom derived Matreshka, Matryoshka) was one of the most popular names in Russia. The name find his origin in the Latin word “Matrona”, which means mother or “respected lady” or “mother of the family”. That’s why this name does go perfectly with the idea of nested dolls within one big “mother-doll”.  Putting one figure into the other can also be seen as a symbol of fertility or eternity.

Most of the Matryoshka artists are successful painters educated by the best Russian Art-schools.

The raw material used in making the dolls are lime logs which are air dried for several years. It is very important that the wood be just right. If the wood is too dry they are prone to break while being turned on the lathe. If the wood is too green the finished pieces will warp and not fit together (or come apart). Only an experienced craftsmen can tell when the wood is ready.

The turning is all done by hand, and by eye. No measurements are involved. All of these operations require great skill and patience. The doll blanks are then allowed to dry before being primed and painted in a variety of ornate patterns with aniline dye or oil, and finally lacquered.

It is interesting to note that the artist carves the smallest doll first and then continues to turn larger hollow dolls into which the preceding one is fitted.

     
     
Als u deze pagina gevonden hebt op internet via een zoekterm dan is dit de link naar mijn website.

If you found this page via your search on internet than is this the link to my website.
go to my website